09 Oktyabr 2023

SOCAR AQŞ daha bir mürəkkəb qazma layihəsini uğurla başa çatdırdı

 

 

 

SOCAR AQŞ mürəkkəb layihələrdən biri olan, eləcə də SOCAR-ın tarixində Günəşli yatağında ilk dəfə 8 saylı platformadan yan lülə quyusu qazıb.


Yan lülə quyusu Fasilə lay dəstəsinə uğurla qazılaraq sifarişçi SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyinə təhvil verilmişdir. 


Quyuda 6 5/8” istismar kəməri daxilində istiqamətləndirici qoyularaq, iki kəmərdən pəncərə kəsilərək yan lülə 2985 metr dərinliyə uğurla qazılmışdır. Qazma əməliyyatları yerinə yetirilərkən real zamanda təzyiqlərə, layların dəyişməsinə və quyu istiqamətinə nəzarət olunmuşdur.


Quyu layihə dərinliyinə qazıldıqdan sonra, 4 ½” istismar quyruq kəməri xüsusi asqı avadanlığı vasitəsilə uğurla endirilmişdir.


Udulmaya meyilli layların mövcudluğunu nəzərə alaraq SOCAR AQŞ bu quyuda ilk dəfə olaraq yeni texnologiyalardan istifadə etməklə istismar quyruq kəmərini sementləmişdir. İstismar quyruq kəməri quyuağzı avadanlıqla birgə plana uyğun olaraq kipliyə sınanmış, sifarişçi tərəfindən təyin edilmiş hədəflər üzrə obyekt tam açılmış və quyu yüksək debitlə istismara verilmişdir. 


SOCAR AQŞ-nin Baş direktoru Samir Mollayev qeyd edib: “Yan lülə quyularının qazılması uzun illər istismarda olan bir çox quyunun debitini artırmaq üçün olduqca önəmlidir. Beləki, Günəşli yatağında 300-dən çox quyunun hasilatını yenidən bərpa etmək üçün yan lülə quyularının qazılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ölkənin neft hasilatının uzunömürlülüyünün təmin edilməsinə, quyuların daha məhsuldar olmasına, eləcə də qazma işlərinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edəcəkdir”. 


Quyunun layihələndirməsində və qazılmasında vahid komanda kimi iştirak edən, əməliyyatların keyfiyyətlə və düzgün qaydada yerinə yetirilməsində SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyinin rolu böyük olmuşdur. 


Quyunun qazılması zamanı əməliyyatlar sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğun aparılmışdır. Hal-hazırda quyuda mənimsəmə işləri uğurla davam etdirilir. 


SOCAR AQŞ haqqında


SOCAR AQŞ 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR), Nobel Energy və Abşeron Qazma MMC (AQŞ) tərəfindən təsis edilmiş kompleks qazma və quyu xidmətlərinin idarə edilməsi şirkətidir.


Şirkət qabaqcıl qazma texnologiyalarını və yeni idarəetmə üsullarını tətbiq etməklə neft və qaz quyularının qazılması sənayesində çoxillik təcrübəyə malikdir. SOCAR AQŞ ölkənin qazma sənayesində innovativ yanaşmalar tətbiq edən lider şirkət olub, təhlükəsiz və etibarlı həllər təqdim edən uğurlu fəaliyyət təcrübəsinə malikdir.


SOCAR AQŞ 2009-cu ildən Beynəlxalq Qazma Podratçıları Assosiasiyasının (IADC) üzvüdür və bütün tətbiq olunan beynəlxalq standartlara tam uyğun fəaliyyət göstərir.