Cari vakansiyalar

 • Konstruksiyalar üzrə layihə mühəndisi


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlara Dəstək Xidmətləri

  Layihə işlərinin yerinə yetirilməsi; konstruktiv təsvirlərin yaradılması; canlı eskiz; tikililərin statik hesabatının təmin edilməsi

 • Qülləquraşdırıcı


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlara Dəstək Xidmətləri

  Qazma qurğularının, mexaniki avadanlıqların və digər dəstəkləyici strukturların quraşdırılması və yığılması.

 • Avtoyükləyici üzrə çilingər


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlara Dəstək Xidmətləri

  Keyfiyyətli təmir və quraşdırma işlərinin aparılması.

 • Çilingər


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlara Dəstək Xidmətləri

  Yüksək keyfiyyətli təmir-quraşdırma işlərinin aparılması.

 • Tikinti üzrə mühəndis


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlara Dəstək Xidmətləri

  Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi.

 • Hidravlika üzrə çilingər


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlara Dəstək Xidmətləri

  Platformalarda olan hidrotexniki qurğulara və avadanlıqlara keyfiyyətli texniki xidmət və təmir xidmətlərinin göstərilməsi.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı