Cari vakansiyalar

 • Dənizdə çilingər


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Texniki xidmət

  Əsas vəzifə öhdəlikləri:
  • Mexaniki texniki qulluq və təmir xətaları/fəaliyyətləri ilə birbaşa bağlı olan RREP/NPT (Buruq avadanlığının təmiri/Qeyri məhsuldar vaxt) üzrə öhdəliyə nəzarətdə köməklik etmək.
  • Dənizdə texniki xidmət heyətinin səmərəliliyi / məhsuldarlığının təmin edilməsi də daxil olmaqla müvafiq öhdəlik sahələri üçün SAP PM məlumatlarının daxil edilməsinə yardım
  İş rejimi: 15/15

 • Elektronika üzrə mühəndis


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Texniki xidmət

  Electronics Engineer is responsible for:
  • Responsibility over RREP / NPT (Rig Repair / Non Productive Time) directly attributed to Electronics and Instrumentation maintenance and repair failures / activities;
  • Assistance with SAP PM data input for respective areas of responsibility including delivery of offshore maintenance team efficiency / productivity;
  • Delivery of Offshore Maintenance, reports, data collation, record keeping as defined by the Global Technical Integrity Management System (GTIMS)

 • Hidravlika üzrə mühəndis


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Texniki xidmət

  Hydraulic Engineer is responsible for hydraulic equipment and rigs.

 • Sahə qazma mühəndisi


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Qazma mühəndisliyi

  Offshore Drilling Engineer is responsible for well operations planning, data collection wells, monitoring of service contractors, work optimization.

 • Sahə qazma geoloqu


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Geologiya

  Məkan: Dənizdə
  İş rejimi: 15/15
  Neft-qaz quyularının qazılmasında, axtarış-kəşfiyyat işlərinin, möhkəmləndirmə işlərinin aparılmasında və sementlənməsində, geofiziki ölçü işlərinin və onun müqaisəsinin aparılması, quyuların mənimsənilməsi işləri üzrə sahələr.

 • Məhlul təmizləmə sistemləri üzrə mütəxəssis


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Texniki xidmət

  Solids Control Specialist is responsible for operation and maintenance of the drilling mud cleaning equipment located at all sites; their preventative maintenance, planned-technical maintenance and repair.

 • Qazma ustası


  Ərazi: Dənizdə

  Departament: Əməliyyatlar

  Toolpusher is responsible for:
  • Drill floor, derrick, mud cleaning, BOP’s and sub base, pit and pump room;
  • Supervision and performance of personnel working in the above areas;
  • Physical condition of areas and equipment and planned inspections;
  • Documentation.

 • Quyuya nəzarət avadanlıqları və atqıya qarşı avadanlıq üzrə texnik


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Texniki xidmət

  BOP & Well Control Equipment Technician is responsible for:
  • Overall responsibility for regulated and controlled compliance of all systems and equipment under the Well Control remit within the Technical Integrity Department;
  • Assist with Well Control Technicians competency and performance;
  • Assist with the delivery of offshore Well Control team efficiency / productivity;
  • Directly liaise with responsible Onshore Maintenance Superintendents;
  • Management of delivery of offshore and onshore Well Control requirements.

 • Sementləmə üzrə mühəndis


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlar

  Cementing Engineer is responsible for:
  • Supporting the timely provision and execution of technically and commercially optimal cementing plans for SOCAR AQS.

 • Texniki xidmət menecerinin quyuya nəzarət avadanlığı üzrə müavini


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Texniki xidmət

  Deputy CTIO on Well Control Equipment is responsible for:
  • Overall accountability for regulated and controlled compliance of all systems and equipment under the Well Control remit (Wellheads, BOP’s & BOP controls etc., within the Technical Integrity Department;
  • Assist with Well Control Technicians competency and performance;
  • Assist with the delivery of offshore Well Control team efficiency / productivity;
  • Directly liaise with responsible Onshore Maintenance Superintendents.

 • Qazma məhluluna nəzarət üzrə mühəndis


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Əməliyyatlar

  Drilling and Completion Fluids Engineer is responsible for:
  • Organizing and supporting the timely provision and maintenance of technically and commercially optimal drilling and completion fluid services for SOCAR AQS operations.

 • SAP məlumatları üzrə analitik


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Texniki xidmət

  SAP Data Analyst and Executive Assistant is responsible for:
  • SAP PM Executive input and control;
  • SAP PM release control planning and look ahead;
  • SAP PM MEL builds and updates;
  • SAP workshops for offshore staff;
  • Day to day office structure control assistance;
  • Maintain and Update GTIMS Document library;
  • TI Department Document Control.

 • Texniki xidmətin SAP planlanması üzrə koordinator


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Texniki xidmət

  SAP PM Supervisor is responsible for:
  • Overall accountability for SAP PM (CMMS) data production for all projects and all planned maintenance, overhaul and repair work scopes;
  • Updates and reports on progress of work scopes during activities, including population and co-ordination of MOF and EDR reporting plus overall responsibility of SAP PM compliance reporting and control within department.

 • SAP sifarişləri üzrə mütəxəssis


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Texniki xidmət

  SAP PR Supervisor is responsible for:
  • Responsible for SAP PR data production and input for all projects and all TI procurement work scopes;
  • Responsibility for all spares and materials requirements directly attributed to TI department;
  • Assist with Inventory control, material specification and projection requirements.

 • Vergilər üzrə məsləhətçi


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Mühasibatlıq

  Tax Advisor is responsible for:
  • Providing advice and guidance about taxation, including ways of managing tax liability and compliance with current legislation.

 • Qəbul otağı katibəsi


  Ərazi: Sahildə

  Departament: İnsan resursları

  Receptionist is responsible for:
  • Serving visitors by greeting, welcoming, and directing them appropriately;
  • Notify company personnel of visitor arrival;
  • Maintain telecommunications system.

 • Biznesin inkişafı üzrə mutəxəssis


  Ərazi: Sahildə

  Departament: Biznesin inkişafı

  Biznesin inkişafı və marketinq prosesinin effektiv və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsinə görə öhdəlik daşıyır.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı