Müəssisə rəqəmlərdə  • Günəşli, Ümid, Qərbi Abşeron; DDSÖ 11, 7, 1 və 20. 11 quyu  • Günəşli, Ümid, Qərbi Abşeron; DDSÖ 13, 11, 1 və 20. 5 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 və 11. 5 quyu  • Günəşli, Bahar; DDSÖ 13 (Qoşa qazma qüllələri), 11 və Qum Adası. 8 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 və 11, Qoşa qazma qüllələri. 6 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 (Qoşa qazma qüllələri) və 11. 7 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 və 11, Qoşa qazma qüllələri. 6 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 (Qoşa qazma qüllələri) və 11. 3 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13, Qoşa qazma qüllələri. 5 quyu

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı

Qabaqcıl Texnologiyaların Uğurlu Tətbiqi

SOCAR-AQŞ BP Azərbaycan şirkətinin elan etdiyi Sahibkarlığın İnkişafı Mükafatı 2015 müsabiqəsində İLİN ŞİRKƏTİ Mükafatına layiq görülmüşdür.

daha ətraflı