SOCAR-AQŞ-də iş

Dövlətimizin, həmçinin müəssisəmizin inkişafı, xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün bilikli, bacarıqlı, həvəsli və peşəkar işçilərə ehtiyac duyulur. Neft və qaz sənayesi bütün dünyada ən ağır zəhmət və ciddi məsuliyyət tələb edən sənayelərdən biridir. Bu sənayedə uğur əldə etmək işçilərdən həm şəxsi, həm də işgüzar baxımdan daim təkmilləşmə tələb edir. Ona görə də, SOCAR-AQŞ olaraq biz istedadlı və həvəsli kadrların işə cəlb olunmasına və onların sənaye əhəmiyyətli təlimlər vasitəsilə təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yönəldirik. İşçilərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Biz Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafına verdiyimiz töhfələrlə fəxr edirik və bu yolda irəliləməyə davam edəcəyik.

 

CV GÖNDƏR

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı