SOCAR AQŞ “Günəşli” yatağında daha bir quyunun qazma işlərini uğurla başa çatdırdı

 • 09/12/2021

  SOCAR AQŞ 7 saylı dəniz stasionar özülündən 356 nömrəli quyunun qazma işlərini keyfiyyətlə, ətraf mühitə zərər vurmadan və təhlükəsiz şəkildə yekunlaşdırmışdır.

  Quyu yekun təsdiqlənmiş profilə uyğun olaraq qazılmış və sifarişçi SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyinə təhvil verilmişdir.

  Quyunun qazılması zamanı Sağlamlıq Texniki Təhlükəsizlik Ətraf Mühitin Mühafizəsi tələblərinə uyğun işlər aparılmış, heç bir bədbəxt hadisə, zədələnmə və quyuda udulma ya təzahür baş verməmişdir.

  356 saylı quyunun 8 ½” seksiyasının (ikinci lülə) qazılması zamanı qazma alətinin aşağı hissəsində təkmilləşdirmə aparılmış və seksiya tam profilə uyğun olaraq qazılmışdır.

  Nəticədə 7” istismar kəməri uğurla endirilib sementlənmiş və sifarişçiyə yüksək hasilatla təhvil verilmişdir.

  SOCAR AQŞ-nin Baş Direktoru Samir Mollayev demişdir: “Quyunun qazılmasında iştirak edən, yaranan çətinliklərin həllində öz töhfəsini verən, qərarların icrasına məsuliyyətlə yanaşan və əməliyyatların düzgün qaydada yerinə yetirilməsində rolu olan SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyinə və SOCAR AQŞ-nin hər bir əməkdaşına təşəkkür edirik. Biz inanırıq ki, gələcəkdə də quyular planlaşdırılmış qaydada heç bir problem olmadan qazılacaq və əməliyyatlar uğurla icra ediləcəkdir.”  

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı